מקדם ומים ה: היסודות העבריים בלשונות היהודיים

יצחק אבישור ושלמה מורג (עורכים), היסודות העבריים בלשונות היהודים, חיפה–ירושלים, הפקולטה למדעי הרוח באנוברסיטת חיפה ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ב.

יצחק אבישור, "היסודות העבריים והארמיים בערבית היהודית החדשה – אקדמות להכנת מילון", עמ' 39-11.

תמר אלכסנדר, "המזל והשכל בפתגמים ספרדיים יהודיים", עמ' 58-41.

יעקב בן–טולילה, "המלים העבריות בחכיתיה", עמ' 66-59.

יששכר בן–עמי, "השימוש ביסודות עבריים במנהג בצפון–אפריקה", עמ' 75-67.

יוסף טובי, "היסוד העברי–הארמי בשטרות ובמעשי בית–דין בתימן", עמ' 91-77.

מריה מאיר–מודינה, "על הסמנטיקה של המלים העבריות באיטלקית יהודית", עמ' 99-93.

שלמה מורג, "המלים העבריות בלשונות היהודים – מספר היבטים כלליים", עמ' 114-101.

ליאונרד פרגר, "על הגבולות בין יידיש ועברית – היבטים פדגוגיים ולקסיקוגרפיים", עמ' 130-115.

יחיאל קארה, "היסודות העבריים והטיפולוגיה של העברית שבפי יהודי תימן", עמ' 149-131.

אורה (רודריג) שורצולד, "דימויים עבריים בצירופים ובניבים של הספרדית היהודית", עמ' 167-151.

יוסף שיטרית, "עיון חברתי–לשוני–פרגמטי במרכיב העברי שבשירה הערבית של יהודי צפון–אפריקה – היבטים תיאורטיים", עמ' 204-169.

סגירת תפריט