מקדם ומים ד: מסורת ותמורות בתרבותם של יהודי מרוקו ויהודי המזרח

יוסף שיטרית (עורך), מסורות ותמורות בתרבותם של יהודי מרוקו ויהודי המזרח, חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, תשנ"א.

אפרים חזן, "שירי הקינה לרדב"א חסין – טיבם וייחודם", עמ' 23-13.

יוסף שיטרית, "שירתו האישית והחברתית–היסטורית של ר' שלמה חלואה (מכּנאס, המאה הי"ח) ומסורת השיח השירי–העברי במרוקו", עמ' 111-25.

בנימין בר–תקוה, "מסורת וחדוש בפיוטי ר' רפאל משה אלבאז ור' דוד אלקאיים: לסוגיית קשרי הפיוט המרוקני ושירת ההשכלה העברית במאה הי"ט", עמ' 126-113.

דן מנור, "ר' רפאל בירדוגו – יחסו לפילוסופיה ולרציונליזם של זמנו", עמ' 143-127.

אברהם עילם–אמזלג, "תמורות מאוחרות במוסיקה של יהודי מרוקו", עמ' 164-145.

שלום בר–אשר, "מסעי בנימין השני בקהילות אסיה ואפריקה (1855-1846)", עמ' 177-167.

אמנון נצר, "ברכות, קללות ושבועות אצל יהודי אצפהאן", עמ' 198-179.

גרשון בן–אורן, "מילון להג הכארתולוגי ולשון הדיבור של יהודי כארתלי שבגרוזיה", עמ' 213-199.

יצחק אבישור, "הפתגם העממי של יהודי עיראק – כתב–יד בערבית–יהודית מאמצע המאה הי"ט ("קצת אהל אלמת'ל")", עמ' 274-215.

תמר אלכסנדר וגלית חזן–רוקם, ""אין יום שלישי בלי שמש" – גלגולי משמעות בפתגמים של אישה יהודייה ספרדייה", עמ' 286-275.

צבי פרידהבר, "מנגנים ורקדנים יהודיים בשבת–חתונה בקהילת איזמיר", עמ' 291-287.

עליזה שנהר, "על הדינמיות של היצירה העממית", עמ' 297-293.

סגירת תפריט