מקדם ומים ב: מחקרים על החברה היהודית בארצות האסלאם ובפזורה הספרדית

יוסף שיטרית וצבי יהודה (עורכים), מחקרים על החברה היהודית בארצות האסלאם ובפזורה הספרדית, חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, תשמ"ו.

אליעזר בשן, "שרפות ורעידות אדמה באיזמיר במאות הי"ז–י"ט ותעודה על האשמת היהודים בהצתה",

עמ' 27-13.

יעקב גלר, "היהסים הבין–עדתיים באימפריה העותמאנית", עמ' 54-29.

יוסף טובי, "סמכותו הארצית של בית–הדין בצנעא בעיני השלטונות המוסלמיים", עמ' 70-55.

מישאל מסורי–כספי, "מס החסות בתימן במאה הכ' כמקור להבנת מבנה הקהילה בצנעא", עמ' 84-71.

רוברט כהן, "מעבר לעולם החדש: העניים הספרדים של אמסטרדם במאה הי"ח", עמ' 96-85.

הרווי גולדברג, "חייטים בטריפולי בתקופה הקולוניאלית", עמ' 107-97.

יששכר בן–עמי, "פולחן הקדושים בקרב יהודי מרוקו: ראשיתו של מנהג במרוקו ובארץ", עמ' 125-109.

יוסף שיטרית, "מודעות חדשה לאנומליות וללשון – ניצניה של תנועת השכלה עברית במרוקו בסוף המאה הי"ט", עמ' 168-129.

מיכאל לסקר, "יום טוב דוד צמח ויהודי מרוקו: 1940-1913 (ניתוח ותיעוד)", עמ' 185-169.

צבי יהודה, "לחקר קהילה יהודית בעיראק בתקופת התמורות. הקהילה היהודית בחילה – תמורות בחינוך",

עמ' 207-187.

אמנון שילוח, "השפעת עולם הקבלה על התפתחות שירת הפיוט בארצות האסלאם", עמ' 215-209.

דוד מנדלסון, "ניגוני תהלים כדגם ליצירתו של אדמונד ז'אבס", עמ' 234-217.

אמנון נצר, "הפעילות הציונית בפרס בשנים 1926-1920 על רקע התרחשויות מדיניות ודיפלומטיות בזירה הפנימית והבינלאומית", עמ' 250-237.

מוריס רומני, "מאבק הציונים לשינוי פני הקהילה בלוב בראשית שנות העשרים", עמ' 278-251.

עליזה שנהר, "העלייה לארץ ישראל בסיפורי העם של עדות ישראל", עמ' 290-279.

סגירת תפריט