מקדם ומים א: מחקרים ביהדות ארצות האסלאם

יוסף שיטרית, יעקב ברנאי, צבי יהודה, בוסתנאי עודד ועליזה שנהר (עורכים), מחקרים ביהדות ארצות האסלאם, חיפה, הוצאת אוניברסיטת חיפה, תשמ"א.

משה מעוז, "תמורות במעמדם של היהודים באימפריה העות'מנית", עמ' 28-11.

חיים גרבר, "ארכיון בית–הדין השרעי של בורסה כמקור הסטורי לתולדות יהודי העיר", עמ' 37-31.

אמנון כהן, "ארכיונים תורכיים וערביים כמקור לתולדות יהודי ארץ–ישראל בתקופה העות'מאנית",

עמ' 48-39.

יעקב ברנאי, "קווים לתולדות קהילת קושטא במאה הי"ח", עמ' 66-53.

אליעזר בשן, "חלקה של האשה היהודייה בחיי הכלכלה של יהודי צפון אפריקה", עמ' 84-67.

אברהם דוד, "מעמדם הכלכלי של יהודי מצרים במאה הט"ז לאור תשובות הרדב"ז", עמ' 99-85.

מינה רוזן, "הפטוריאה – פרק בתולדות המסחר הים–תיכוני במאות הט"ז–י"ז", עמ' 131-101.

עזריאל שוחט, "הערות לסוגיית הארגון הקהילתי של היהודים באימפריה העות'מאנית במאה הט"ז",

עמ' 141-133.

אבנר בהט, "שירת ספרד בשירת העדות", עמ' 154-145.

אבנר לוי, "היסוד התורכי בלאדינו – הסיומות", עמ' 165-155.

מישאל מסורי–כספי, "מוטיב הגאולה והעלייה לציון בשירת היהודים בתימן", עמ' 184-167.

יוסף שיטרית, "השירה האישית והחברתית בערבית–יהודית של יהודי מרוקו", עמ' 230-185.

עליזה שנהר, "המעשייה והאגדה אצל יהודי עיראק", עמ' 246-231.

צבי יהודה, "גורמים שהשפיעו על הפעילות הציונית במצרים בשנים 1917-1897 ", עמ' 264-249.

יהודה ניני, "כרוניקה חדשה על עליית תרמ"ב מתימן", עמ' 279-265.

אמנון נצר, "עליית יהודי פרס והתיישבותם בארץ–ישראל משלהי המאה ה19- ועד הצהרת בלפור",

עמ' 294-281.

סגירת תפריט